250

Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı

Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı, 1299 yılında Söğüt’te kurulan Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar Osman Bey’dir. Mahlası Fahrüddin veya Osmancık.

ilkler
Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı

Osman Gazi, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdardır. Dedesi Süleyman Şah, büyükannesi Hayme Hatun, babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hanım‘dır.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt’te doğmuştur.

Bir cevap yazın